Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Besni Eğitim Vakfının (BEV) amacı nedir?

Vakfımızın amacı ; okul, üniversite, yüksekokul, yurt, dershane, kütüphane, mesleki ve kültürel kurslar spor tesisleri, dinlenme ve eğitim tesisleri kurmak, var olanlara katkıda bulunmak, öğrencilere burs vermek, eğitim kurumlarının gereksinimlerini karşılamak, Besni merkez, belde ve köylerindeki ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının bakım ve onarımlarını sağlamak, donanımlarına yardımcı olmak, eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerine maddi destek sağlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yarışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak, Besni ilçesi ve çevresindeki tarihi – kültürel yapı ve değerlerin bakım ve onarımlarına katkıda bulunmak ve bunların tanıtımını sağlamak; başka kentteki hemşerilerimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak, kitap, dergi ve gazete yayımlamak, sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımı ile hastaların tedavilerine yönelik yardımlarda bulunmaktır.

 

2. BEV’ e üye olmak için hangi şartlara haiz olmam gerekmektedir?

Mesleki statüsünü kazanmış olmak, vakfın üyelik şartlarını yerine getirebilecek yeterlilikte olmak gerekmektedir.

 

3. Nasıl burs verebilirim?

Burs vermek için, Besni Eğitim Vakfına yazılı ve/veya sözlü olarak müracaat etmek gerekmektedir. Sözlü olarak başvuranlar da daha sonra Vakfın standart Başvuru Formunu tanzim etmeleri gerekmektedir. Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde burs verilmesi yoluna gidilmektedir.

 

4. Nasıl bağış yapabilirim?

Bağış vermek için, Besni Eğitim Vakfına yazılı ve/veya sözlü olarak müracaat etmek yeterlidir. Vakıf YönetimKurulunca uygun görülmesi halinde Vakfımızın banka hesabına bağış yapılabilmektedir.

 

5. Ayni bağış kabul edilmekte midir?

Nakdi burs kabulünün yanında, ihtiyaca ve Vakıf Yönetim Kurulunun onayına binaen ayni bağış da kabul edilmektedir. Aynı bağışlarlar, kitap – kırtasiye malzemesinin yanında, okul – derslik yaptırılması, okulun boyanması – tadilattan geçirilmesi, kütüphane-laboratuvar kurulması vs. şeklinde olabilmektedir.

 

6. BEV’e üye olmayan biri de burs verebilir mi?

Burs vermek için BEV’e üye olmak şart değildir. Vakfa müracaat edilmesi ve burs verme talebinin kabul edilmesi yeterlidir.

 

7. Burs için hangi tarihe kadar başvuruda bulunulmalıdır?

Burs başvuruları her yıl 01 Ağustos -20 Eylül arası yapılmalıdır.

 

8. BEV’den nasıl burs alabilirim, burs alma kriterleri nasıldır?

Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümünde okumayı hak kazanmış olmak, başarılı olmak, ihtiyaç sahibi olmak gerekir.

 

9. Ara sınıflardaki öğrenciler de burs için müracaat edebilirler mi?

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin de burs talepleri kabul edilmektedir.

 

10. BEV’den burs almak için Besni’li olunması şart mıdır?

Vakfımıza burs başvurusunda bulunmak için Besni’li olmak şart değildir. Ancak, tüm koşulların aynı olması halinde Besni’li olmak tercih nedeni olarak değerlendirilecektir.

 

11. Aylık burs tutarı ne zaman ve nasıl belirlenmektedir?

Öğrenci başında ödenecek aylık burs tutarı her yıl Ekim ayı başında vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

12. Alınan bursları geri ödeme zorunluluğu var mıdır?

BEV’den alınan burslar karşılıksızdır, geri ödenmesi gerekmez.

 

13. Burs veren kişi ile burs alan kişi görüştürülmekte midir?

Hem burs alan öğrenci ve hem de burs veren kişi talep ederlerse görüşme sağlanır, aksi halde görüştürülmezler.

 

14. Burs almaya hak kazanılırsa, hangi bankadan alınabilmektedir?

Burs ödemeleri Finansbank aracılığıyla yapılmaktadır.

 

15. Besni Eğitim Bayramının konusu nedir?

Eğitimin hayatın her alanına ilişkin olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim bayramlarında konu sınırlaması olmaksızın, alanında uzman ve tanınmış kişiler Besni’ye davet edilerek paneller, seminerler, tiyatro oyunları düzenlenmekte, sergiler açılmakta, konser etkinlikleri ile ürün tanıtımları yapılmakta ve bu şekilde Besni’mizin tanıtımına da katkı sağlanmaktadır.

 

16. Besni Eğitim Bayramı hangi tarihte düzenlenmektedir?

Eğitim bayramı her yıl Ekim ayı içinde Besni’de düzenlenmektedir. Kesin tarihleri her yıl Besni Kaymakamlığı ve Besni Belediyesinin de görüşü alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.

 

17. Besni Eğitim Bayramı hangi kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir?

Besni Eğitim Bayramı; Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfının paydaşlığında, Besni’li olan diğer sivil toplum örgütleri ve derneklerle ortaklaşa olarak düzenlenmektedir.

 

18. Besni Eğitim Bayramına sponsor olmak için ne yapmalıyım?

Besni Eğitim Bayramına sponsor olunması için BEV’e başvuruda bulunulması yeterlidir. Sponsorluk ücretleri BEV Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Sponsorluk veren firmanın logosu Besni Eğitim Bayram Davetiyesi de olmak üzere, Bayram boyunca afişler, broşürlerde yer almaktadır. Vakfımızın internet sayfasında da tanıtım yapılabilmektedir.

 

19. Besni Eğitim Bayramına katılmak için ne yapmalıyım?

Besni Eğitim Bayramına katılmak için özel bir düzenleme bulunmamaktadır. İsteyen herkes katılabilir. Bunun yanında, İstanbul’da bulunan derneklerimizce otobüsler kaldırılmaktadır.